10 ting, der er værd at vide om friplejehjem

1. I 2030 vil der mangle ca. 30.000 plejehjemspladser i Danmark. Opførelse af flere friplejehjem landet over er en vigtig del af løsningen.
2. Et friplejehjem er private plejehjem, som alle frit kan vælge, når de er visiteret til en plejehjemsplads.
3. Et friplejehjem bliver opført af private bygherrer og påvirker dermed ikke kommunernes anlægsbudget – heller ikke kommunens likviditet eller anlægsloft
4. Et friplejehjem er underlagt de samme strenge tilsynsregler som et kommunalt plejehjem.
5. Det er Socialstyrelsen, som står for at certificere operatøren af et friplejehjem.
6. Et friplejehjem skal på lige fod med et kommunalt plejehjem følge henstillinger og evt. påbud fra Styrelsen for Patientsikkerhed.
7. På et friplejehjem er der ofte mulighed for at tilkøbe ekstra serviceydelser, hvis den enkelte beboer ønsker det.
8. I 2015 blev reglerne ændret for taksterne til friplejehjem. I dag koster en plejehjemsplads på et friplejehjem det samme som på de kommunalt drevne plejehjem.
9. Hvis der flytter en borger fra en anden kommune ind på et friplejehjem, så er det hjemkommunen, der skal betale for pleje og omsorg (mellemkommunal refusion).
10. Ved at vælge en totalløsning for friplejehjem ved REKA Group slipper kommunen for et stort og bekosteligt projekterings-, koordinerings- og etableringsarbejde, som er forbundet ved selv at bygge nye plejehjem.