Hvad er et friplejehjem

Et friplejehjem er private plejehjem, der er bygget for private penge, men akkurat som de kommunale plejehjem er friplejehjemmene underlagt service- og sundhedsloven.

Plejen på et friplejehjem er altså omfattet af de samme regler som de kommunale plejehjem, og også på friplejehjemmet kræver det visitation fra kommunen at flytte i en plejebolig. Alle, som er visiteret til en plejehjemsplads, har frit valg af plejehjem – både i og udenfor hjemkommunen. Den enkelte kan enten vælge et kommunale plejehjem eller et friplejehjem.

Læs om 10 ting, der er værd at vide om friplejehjem eller Hvorfor er der behov for friplejehjem?

Større fleksibilitet

Selv om et friplejehjem er omfattet af de samme regler som de kommunale plejehjem, så er der mulighed for større fleksibilitet for den enkelte beboer med hensyn til at få opfyldt flere individuelle behov. Det kan fx være tilkøb af ekstra serviceydelser for den enkelte. Ekstra ydelser kan fx være udflugter, mere personlig pleje eller træning.