Dine investeringsmuligheder hos REKA Group

Hos REKA Group har vi siden 1994 gennemført en lang række investeringsprojekter med attraktive afkast til vores investorer. Vi har specialiseret os i køb, udvikling, opførelse, salg og udleje af attraktive boligprojekter over hele Danmark – fra attraktive rækkehusprojekter og nyopførte boligudlejningsejendomme til opkøb af eksisterende boligudlejningsejendomme med henblik på udvikling af ejendommene samt optimering af driften.

REKA Group er ejendomsudviklere – ikke entreprenører. Vi har mange års erfaring med at styre hele processen fra start til slut” i samarbejde med vores professionelle og kompetente samarbejdspartnere og rådgivere. De sidste 10 år har vi skærpet vores fokus mod de 10 største byer i Danmark. Fælles for alle boligprojekter er, at de har en stærk track record med et attraktivt afkast, moderat risiko og en investeringshorisont på max. 10 år.

 

De forskellige investeringstyper vi arbejder med:

  • Køb af grunde med henblik på udvikling, opførelse og salg/udleje af rækkehusprojekter og etageboliger
  • Opførelse af boligudlejningsejendomme med henblik på udlejning og generering af et fast årligt afkast til investorerne
  • Køb af eksisterende boligudlejningsejendomme med henblik på optimering af ejendommens drift samt generering af et fast årligt afkast til investorerne
  • Vestergårdsvangen, Stavtrup - Bolig

Hvorfor skal jeg investere hos REKA Group?

Markedet går op og ned, men det er en historisk kendsgerning, at ejendomspriser, trods perioder med turbulens, har udvist en markant stigende tendens. Investering i fast ejendom til udlejning er oftest en langsigtet investering. Vores rækkehus-projekter er derimod oftest kendetegnet ved at være en mere kortsigtet investering. Vælger du dine investeringsprojekter selektivt og med professionel bistand, kan du sikre en ejendomsportefølje med et solidt afkast.

Vi følger ejendomsmarkedet tæt og screener kontinuerligt markedet for interessante projekter. Det skaber et mere sikkert grundlag for din investering.

Dét er målet, når vi investerer

Hvilket afkast kan du forvente? Og hvad er risikoen? Hos REKA Group har vi en strategisk tilgang til de projekter vi investerer i. Det handler kort og godt om at finde den rette balance. Når vi vurderer et boligprojekt, har vi først og fremmest fokus på dit afkast, og vi gennemfører altid en grundig analyse af boligprojektets beliggenhed, risiko og muligheder. Den grundige due diligence, der altid ligger forud for ethvert projekt, har sikret os en stærk track record. 

Vi tror på vores boligprojekter, og vi investerer derfor altid selv i de projekter, vi er en del af. Dét viser vores seriøsitet og giver ekstra tryghed til vores investorer og samarbejdspartnere.

Dine fordele:

  • Du får en stærk og professionel samarbejdspartner med mange års erfaring fra ejendomsbranchen og med en stærk og dokumenterbar track record
  • Du bliver tilbudt en investering med et attraktivt afkast og moderat risiko
  • Du skal kun forholde dig til investeringen som helhed. REKA Group håndterer hele processen fra start til slut
  • Du får løbende rapportering på din investering
  • Dit indskud og investeringsresultat tilbagebetales løbende eller, når projektet er realiseret
  • Du får en forventet investeringshorisont på 5-10 år

Hvorfor indgå et partnerskab med flere investorer?

Når du indgår i et partnerskab med andre investorer, mindsker du din risiko. Samtidig er det muligt at investere i boligprojekter af en vis størrelse og kvalitet. Det gør dine forhold mere gunstige for et attraktivt afkast og en øget værdi af din investering.

 

Siden 1994 har REKA Group stået bag mere end 5.000 enheder med attraktive beliggenheder.

Se boligprojekter, vi står bag: