Behovet

Der er behov for flere plejehjemspladser i fremtiden, fordi antallet af ældre i Danmark vokser markant. Ifølge Danmarks Statistik vil andelen af 80-årige i befolkningen stige med ca. 59 pct. frem mod 2030. Det svarer til 160.000 personer.  Det anslås, at der frem mod 2030 vil mangle ca. 25.000-30.000 plejehjemspladser. Det svarer til ca. 500-600 flere plejehjem i Danmark.

Mange kommuner har altså brug for en stor udbygning af antallet af plejeboliger. Dette er traditionelt sket ved, at kommunerne selv har bygget flere plejehjem. I de senere år har mange kommuner fået øje på fordelene ved at få opført friplejehjem. Det handler bl.a. om, at friplejehjemmet bliver opført af private bygherrer og dermed ikke direkte påvirker kommunernes anlægsbudget – heller ikke kommunernes likviditet eller anlægsloft.