• Bæredygtigt byggeri i REKA Group

Bæredygtigt byggeri

I REKA Group har vi taget beslutningen om, at alle vores fremtidige byggerier skal have en bæredygtighedscertificering.

Materialer der anvendes til nybyggeri og renovering har stor indvirkning på miljø og klima, gennem udledninger i selve konstruktionsfasen og ikke mindst gennem det store energiforbrug til opvarmning og drift af boligerne.

  • Bæredygtig byggeri i REKA Group

Bæredygtighedspolitik

Vi har i REKA Group den bæredygtighedspolitik, at ejendomsudviklingsprojekter fremadrettet som minimum skal have en DGNB Guld certificering eller tilsvarende.

Vi har som bygherre taget det aktive valg, at vi vil være med til at styrke diversiteten og fællesskabet for at øge livskvaliteten for den enkelte i de projekter og områder vi udvikler.

  • Bæredygtig byggeri i REKA Group

DGNB certificering

DGNB certificering er en bæredygtighedscertificering, som omfatter meget mere end blot byggematerialer. Certificeringen spænder vidt og dækker bl.a. også den funktionelle indretning af boligen, sociale aspekter og byggeriets CO2 aftryk i hele ejendommens levetid.

Det er vores målsætning, at alle vores projekter som minimum skal certificeres til DGNB Guld, som er den næsthøjeste gradering inden for DGBN systemet.

REKA Group A/S er medlem af Green Building Council.