• Bæredygtigt byggeri i REKA Group

Bæredygtigt byggeri

I REKA Group har vi taget beslutningen om, at alle vores fremtidige byggerier skal have en bæredygtigheds certificering.

Materialer, der anvendes til nybyggeri og renovering, har stor betydning på miljø og klima, gennem udledninger i selve konstruktionsfasen og ikke mindst gennem det store energiforbrug til opvarmning og drift af boligerne.

  • Bæredygtig byggeri i REKA Group

Bæredygtigheds politik

Vi har i REKA Group den bæredygtighedspolitik, at ejendoms udviklingsprojekter fremadrettet som minimum skal have en DGNB Guld certificering eller tilsvarende.

Vi har som bygherre taget det aktive valg, at vi vil være med til at styrke diversiteten og fællesskabet for at øge livskvaliteten for den enkelte i de projekter og områder vi udvikler.

  • Bæredygtig byggeri i REKA Group

DGNB Certificering

DGNB certificering er en bæredygtighed certificering som ikke kun omfatter byggematerialer. Certificeringen spænder vidt og dækker bl.a. også funktionelle indretning af boligen, sociale aspekter og byggeriets CO2 aftryk i hele ejendommens levetid.

Det er vores målsætning af alle vores projekter som minimum skal certificeres til DGNB Guld, som er den næste højeste gradering inden for DGBN systemet.

REKA Group A/S er medlem af Green Building Council.