REKA Group som investeringspartner

Vi er ejendomsudviklere – ikke entreprenører. Som investor i REKA Group projekter får du en professionel og kompetent investeringspartner, der gennem professionel projektudvikling skaber markante og innovative helhedsløsninger af bedste kvalitet. Vores ambition er at sikre alle involverede parter gunstige forhold og attraktive afkast.

I tæt samarbejde med advokatfirmaet Kirk Larsen & Ascanius, der har speciale i investeringsejendomme, udarbejder vi ejendomsanalyser og sammensætter en investorkreds, der passer til projektet. Der udarbejdes ligeledes selskabsdokumenter, due diligence og købsaftaler, så alle juridiske forhold er på plads.

Vi er med i alle faser fra start til slut

Hos REKA Group har vi de faglige kompetencer til at håndtere og styre alle faser i et projekt – fra indkøb, udvikling og opførelse - til salg, udlejning, vedligehold og administration – og vi følger hver enkel fase tæt. Det tætte samarbejde med rådgivere, entreprenører, myndigheder og eksperter sikrer, at vi altid kan levere den aftalte og ønskede kvalitet til slutkunden.

REKA Group håndterer følgende opgaver:

Løbende drift og ledelse af investeringsselskabet
 • Økonomi, administration samt øvrige selskabsretlige formalia
Projektudvikling
 • Indledende screening af potentielle områder med mulighed for grundkøb, offentlige udbud af grunde eller køb af eksisterende ejendomme med henblik på udlejning.
 • Undersøgelser og indsamling af information omkring projektets geografiske beliggenhed og potentiale, herunder kommune- og lokalplaner, afstande til indkøb, institutioner og trafikale knudepunkter m.fl. Vi gør brug af lokale mæglere for at få indblik i behovet for boliger i det pågældende område, salgspriser mv.
 • Indledende situationsplaner for byggeriet, herunder placering, størrelse og indretning af boligerne.
 • Indgåelse af aftalevilkår med sælger.
 • Teknisk og juridisk due diligence-periode for maksimal risikoafgrænsning.
 • Økonomiske beregninger af projekts gennemførelse. (Grundkøb, byggemodning, totalentreprise mv.)
 • Økonomiske beregninger af rentabilitet og muligt afkast for investorerne – indstilling sendes til bestyrelsen og aktionærerne.
 • Indhentelse af finansieringstilbud fra pengeinstitutter m.fl. til brug for ekstern finansiering af projektet.
 Projektets gennemførelse
 • Indgåelse af aftale med eksterne samarbejdspartnere og rådgivere (arkitekter, ingeniører, bygherrerådgiver m.fl.)
 • Indgåelse af entrepriseaftale vedrørende opførelse af boligerne.
 • Overordnet projektstyring, herunder deltagelse på byggemøder, overholdelse af tidsplan for byggeri, kvalitetssikring mv.
 • Markedsføring og salg håndteres ”in-house” og i tæt samarbejde med lokale mæglere.
 • Overdragelse af fællesarealer, stiftelse af grundejerforening mv. i forbindelse med købers overtagelse af boligerne.
Projektets afslutning
 • Opløsning af projektselskab og udbetaling af provenu til aktionærerne.
 • West Coast Park, København

Selskabsadministration

Vi er bindeleddet mellem dig og dine medinvestorer og de instanser, der er knyttet til investeringsselskabet. Vi foretager controlling og bogholderi samt indgår aftaler med revisor, advokat og andre medkontrahenter, som er nødvendige for, at selskabet kan fungere.

Samtidig er vi i tæt dialog med vores banker og forestår finansieringsomlægninger og refinansieringer samt sikring af særlig renterisici.