Hos REKA Group er vi fleksible og innovative når vi udvikler friplejehjem.

Der er store forskelle på de kravspecifikationer de enkelte driftsoperatør stiller til deres friplejehjem. Derfor er vores tilgang altid at driftsoperatøren inddrages meget tidlig i processen, så friplejehjemmet tilpasses netop de ønsker og krav den pågældende driftsoperatør har.

Vi er dog altid opsøgende på at udvikle de bedste hjem til de enkelte beboere og vi udfordrer og vejleder vores driftsoperatører så vi sikrer de bedste løsninger til de pågældende friplejehjem.

Det kan være emner som vedrører både pleje, træning, kost eller indretning herunder:

  • Skal der være produktionskøkken eller skal maden blive leveret ude fra – der kan være fordele og ulemper ved begge løsninger, men det er et vigtigt parameter at indtænke i indretningen af det enkelte friplejehjem.
  • Trænings- og fitness rum – skal træning samles tæt på terapeutbehandlingerne, så der bliver en synergi mellem træning og behandling og en nemmere brug af træningsudstyr.
  • Sansehave – er det et aktiv at have en sansehave ved friplejehjemmet og hvordan skal den indrettes? Der kan være forskellige behov alt afhængig af om beboerne lider af demens, senhjerneskade eller blot bor i en traditionel plejebolig.
  • Disponering af arealer herunder antal etager. Grundens beskaffenhed har naturligvis en stor betydning for den endelige udformning af et friplejehjem, men der kan være fordele og ulemper ved at bygge i 1 plan frem for etagebyggeri – og omvendt. Vi vurderer i et tæt samarbejde med driftsoperatøren hvilen bygningskrop der vil passe bedst til den pågældende placering.
  • Indretning i forhold til størrelsen på bogrupper. Kan der ske optimering i bygnings flow og derved gøre driften nemmere og mere rentabel? Vi arbejder tæt sammen på at få skabt den bedst mulige indretning, så bygningens medarbejder har de bedste arbejdsvilkår samtidig med der skabes rigtige hjem til friplejehjemmets beboere.

I REKA Group ligger vi altså vægt på at udvikle de bedst mulige boliger der samtidig tilgodeser de driftsmæssige perspektiver for at sikre et godt grundlag for en sund økonomi på det pågældende friplejehem.