Fremtidens plejehjem i tæt samarbejde med kommunen

Hos REKA Group lægger vi stor vægt på et tæt samarbejde med den kommune, hvor vi ønsker at etablere et eller flere friplejehjem.

Vores grundholdning er derfor også, at vi kun ønsker at etablere friplejehjem i de kommuner der ønsker et samarbejde og det skal både være enkelt og attraktivt med hensyn til kvalitet og omkostninger at få et eller flere friplejehjem etableret i en kommune.

Vi tilbyder derfor en totalløsning inden for friplejehjem, hvor vi samler og koordinere arbejderne herunder udvikling, opførelse og indgåelse af aftaler med de rette driftsoperatører i et tæt og professionelt samarbejde med de relevante afdelinger i kommunerne.

Et erfarent setup

Det hele sker i et erfarent setup, hvor der samarbejdes på tværs af myndigheder, driftsoperatør, totalentreprenør og udvikler hvor blandet andet nedenstående punkter sikres en grundig bearbejdning:

  • REKA Group har en veltilrettelagt proces for håndtering af planlægningsmæssige forhold, som sikrer succes ved et nyt friplejehjem

  • REKA Group bearbejder behovsanalyser i et tæt samarbejde med vores driftsoperatører, som afstemmes med kommunernes egne analyser så friplejehjemmet passer til de konkrete behov nu og i fremtiden.

  • REKA Group yder sammen med den respektive driftsoperatør bistand i forbindelse med den aktuelle døgntakstsberegning for friplejehjemmet.

  • REKA Group står for opførelse af friplejehjemmet

  • REKA Group samarbejder kun med godkendte driftsoperatører.

  • REKA Group står for finansieringen af opførelsen af friplejehjemmet.

I samarbejde med den enkelte kommune finder vi den bedste placering til et nyt friplejehjem. Her kan være særlige ønsker i kommunen til fx grundstørrelse, infrastruktur eller nærhed til by og natur.