• Kong Haralds Park

  Kong Haralds Park

Asset management  – boligudlejningsejendomme

Optimering af din investering med professionel ejendomsdrift

Det er essentielt for REKA Group, at de ejendomme, vi investerer i, er veldrevne, og at der tages hånd om alle opgaver på en professionel og fyldestgørende måde. Vi mener, at en veldreven ejendom er attraktiv for lejerne, en eventuel fremtidig køber – og dig som investor. Det giver færre komplikationer, når tingene er i orden, og boligerne bliver nemmere at genudleje. Samtidig sikrer en professionel ejendomsdrift ejendommens værdi og udvikling, hvor du som investor slipper for arbejdet med udlejning, vedligehold og administration. Det tager vi os af!

Vi kigger hele tiden efter muligheder, der kan øge afkastet i ejendomsporteføljerne. Det kan være gennem optimering af den nuværende drift eller en strategi for udviklingen af porteføljen.

 • Kastanien - Herlev

  Kastanien - Herlev

Optimering af ejendommens drift – og din investering

Vi kan øge ejendommens værdi ved at optimere driften. Det gælder både ejendommens fysiske rammer og de kontraktmæssige. Vi udfører Asset Management på de eksisterende boligejendomme, der pt. indgår i ejendomsporteføljen i West-Coast Real Estate A/S.

 
Gennem asset management tilbyder vi:
 • Løbende vurdering og optimering af ejendommen
 • Lejemålstilpasninger samt lejekontraktsoptimering
 • Administration af store vedligeholdelsesopgaver
 • Ombygninger, udvidelser mv.
 • Energiforbedringer med langsigtede besparelser og øget brugsværdi
 • Finansiel tilpasning af investeringer